Діти та пандемія COVID-19:
спільна позиція ЕАР і УАПС

Європейська Академія Педіатрії (EAP) звернулася до лідерів країн Європи із закликом негайно перейти до дій задля подолання наслідків впливу COVID-19 на дітей в Європі та ставити їхні потреби на перше місце. Адже ця пандемія створює не тільки інфекційну, але й чисельні неінфекційні загрози для дітей.

Українська
Академія
Педіатричних
Спеціальностей
Це й порушення фізичного та нервово-психічного розвитку внаслідок відсутності адекватного медичного спостереження та консультування, падіння рівня охоплення вакцинацією в різних країнах світу, невчасна діагностика та надання допомоги при гострих патологічних станах та загостренні хронічних захворювань, зростання частоти домашнього насильства, психічних розладів, отруєнь, інтоксикацій тощо. Навіть перехід шкільної освіти в онлайн-формат є ризиком для реалізації потенціалу дітей у майбутньому.
Звернення Виконавчого комітету ЕАР підтримали 25 національних професійних педіатричних об'єднань, у тому числі від імені України ГС «Українська Академія Педіатричних Спеціальностей».
УАПС, разом із лідерами педіатрії інших країн, закликає до виваженого підходу до прийняття вкрай важливих рішень щодо організації надання медичної допомоги, навчання дітей, сприяння їх розвитку, враховуючи реальну епідеміологічну ситуацію, що складається в регіоні. Втрати для розвитку та здоров'я дітей під час тривалих обмежень можуть бути незворотними!
COVID-19
Діти
та
Захист

Рівні охоплення вакцинами впали

Ми закликаємо до:
Мета:
Загальноєвропейської співпраці з постачання вакцин
1
Направлення коштів для навчання медичних працівників, які займаються вакцинацією
Активної компанії по всій Європі з публікації міжнародних стратегій щодо вакцинації, підвищення обізнаності про вакцини та зменшення вагань щодо вакцинації
Збільшення вакцинального охоплення по всій Європі та у Світі до рівня, коли всі країни Європи отримають статус вільних від кору.
Мета:
Пріоритизації доступу до медичної допомоги дітям із хронічними хворобами
Молодим людям варто надати можливість вирішувати самим, як компенсувати неможливість робити ті чи інші речі самостійно.
Зменшення частоти та важкості насильницьких пошкоджень
Створення національних реєстрів випадків неналежної опіки та емоційного насильства
Зменшення кількості самопошкоджень/суіцидів
Поліпшення прогнозу при хронічних захворюваннях
Фізична та емоційна безпека опинилися під загрозою
Ми закликаємо до:
Збільшення психологічної підтримки дітей (особливо підлітків) та сімей
Кращого навчання медичних працівників для розпізнавання проблем у сім'ї
2
Під час пандемії зросли випадки домашнього насильства
20%
Довгострокова небезпека
Ми закликаємо до:
Зменшення рівня бідності в усіх країнах для дітей та малозабеспечених сімей
Врахування інтересів охорони здоров'я дітей під час розробки та створення будь-яких законодавчих актів
Цільового направлення ресурсів для сімей груп ризику
Мета:
Зменшення соціальної нерівності по всій Європі
Стабілізація показників безробіття
3
Діти
та
Гра
Ігри мають критичне значення для розвитку
Ми закликаємо до:
Мета:
Популярізації дослідницької активності дітей скрізь заохочення до сумісної гри в родині
1
Цільового фінансування для вразливих сімей
Послаблення правил соціального дистанціювання для дітей
Зменшення частоти ожиріння
Сприяння фізичній активності дітей, регулярні та структуровані вправи в школі
Збільшення доступності спорту та дозвілля
Відкриття та нормальне функціонування шкіл
COVID-19
Ми закликаємо до:
Розробки спеціальних законодавчих актів для підлітків
Мета:
Безпосереднє залучення підлітків та молодих дорослих до розроблення законодавчих актів
Залучення молодих людей до розробки законодавчих актів і стратегій
Запити на робочі місця зросли на
Однак пропозиції
місць впали на
+30%
-20%
Підлітки дуже багато вкладають у соціальні зв'язки та при цьому віддаляються від батьків
2
COVID-19
Діти
та
Навчання
Закриття шкіл сильно впливає на сім' ї та має непропорційний вплив на малозабеспечених осіб
Ми закликаємо до:
Мета:
Відкриття шкіл для всіх вікових груп
1
Підтримки розвитку доступу до Інтернету та навчальних онлайн ресурсів
Навчання викладачів та батьків розпізнаванню психологічних проблем (створення команд підтримки з психічного здоров'я)
Оптимальний психологічний розвиток, рівень освіти та здоров'я дітей
Мета:
Повний доступ до інтернету для дітей та шкіл
Багато дітей страждають через обмеження діяльності під час карантину, що може вплинути на освіту та можливості працевлаштування у майбутньому
Ми закликаємо до:
Забезпечення ресурсів та фінансування для заповнення прогалин у навчанні
Забезпечення повного покриття інтернетом всіх регіонів Європи
2
Молодь втрачає структуру дня та мотивацію до навчання. Це впливає на їхню здатність ефективно планувати та працювати
Ми закликаємо до:
Поліпшення системи підтримки профорієнтації у вищих навчальних закладах
Підтримки з планування навчання та самоосвіти
Мета:
Підвищення рівня зайнятості та задоволення від роботи
3
Сучасна та доказова інформація від представників Української Академії Педіатричних Спеціальностей.
Інформаційний портал створений педіатрами для батьків.
Старт Жовтень 2020
Анонс